Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Ενημέρωση σχετικά με ανάκληση προϊόντος «Σκόρδο σε άλμη»

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ   ΕΛΛΑΔΟΣ 

      Ιουλιανού 28 ,10433 Αθήνα  , 6ος  όροφος
Τηλ. 210881784730  Φαξ 21017784
www.eeke.gr info@eeke.gr

http://www.eeke.gr/Details.cfm?&recordID=650