Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Οφειλές 112.153,31 ευρώ ρυθμίστηκαν με απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων

Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Χανίων 
Διεύθυνση: Μάρκου Μπότσαρη 68, 73100  Χανιά
Τηλέφωνο: 2821086245 - 2821092429 • Fax: 2821097686 
                                          www: ergkenxanioneeke.blogspot.com
                                       E-mail: eeke.ergkentroxan@iagmail.com 


Στο Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας,
 απευθύνθηκαν οφειλέτες, με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 3.045,60 με τρία κοινά δάνεια (στεγαστικό, καταναλωτικό και πιστωτική κάρτα) 
και συνολική οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των  112.153,31 ευρώ.

Οι οφειλέτες, με τη συνδρομή των Νομικών Συμβούλων του Παραρτήματος, δυνάμει της με αριθμό 410/2014/11-08-2014 προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδικείου Χανίων, πέτυχαν την προσωρινή υπαγωγή τους στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010  για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε, την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος τους και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους.
Οι οφειλέτες θα καταβάλλουν συνολικά το ποσό των 800 ευρώ μηνιαίως, , μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης.

Καλούμε τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία του Τοπικού Παραρτήματος Χανίων καθημερινά 
από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός ΤΕΤΑΡΤΗΣ  ώρες 10.30 - 13.00 και
 Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 18.30 - 21.00 ή να επικοινωνήσουν μαζί μας:
Δ/νση: ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 68,  731 00 ΧΑΝΙΑ
Τηλ. : 2821086245     Φαξ : 2821086245