Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Διορισμός Επιτροπής Διοίκησης Τοπικού Παραρτήματος ΧΑΝΙΩΝ

Προς :  Το Τοπικό Παράρτημα ΧΑΝΙΩΝ  της Ένωσης Εργαζομένων  Καταναλωτών Ελλάδας  
Αθήνα, 22/12/2017            
Αρ. Πρωτ. (1425)   
Θέμα: Διορισμός Επιτροπής Διοίκησης Τοπικού Παραρτήματος ΧΑΝΙΩΝ   
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας με την από 20/12/2017 συνεδρίασή του, διορίζει την πενταμελή Επιτροπή Διοίκησης του Τοπικού Παραρτήματός σας, με ημερομηνία έναρξης θητείας την 20η Δεκεμβρίου 2017 και λήξης θητείας την 20η Δεκεμβρίου 2020, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη:  
Επιτροπή Διοίκησης Τοπικού Παραρτήματος   
Πρόεδρος Π.Ε.Κ. ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Αντιπρόεδρος Π.Ε.Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
,Γεν. Γραμματέας Π.Ε.Κ. ΤΖΟΤΖΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 Ταμίας Π.Ε.Κ. ΜΠΑΜΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 Μέλος Π.Ε.Κ. ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
Κατόπιν τούτου, καλείστε να λειτουργήσετε και να οργανώσετε το Παράρτημά σας σύμφωνα  με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Τοπικών Παραρτημάτων της ΕΕΚΕ.  
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και πληροφορία.   
Με εκτίμηση,   
Η Πρόεδρος                                 Ο Γενικός Γραμματέας    
Ιωάννα Καρανδινάκη                 Ιωάννης Βασιλόπουλος