Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Συνεχίζουν οι θετικές αποφάσεις για τους οφειλέτες από το Ειρηνοδικείο Χανίων

          Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Χανίων 
Διεύθυνση: Μάρκου Μπότσαρη 68, 73100  Χανιά
Τηλέφωνο: 2821086245 - 2821092429 • Fax: 2821097686 
                                          www: ergkenxanioneeke.blogspot.com
                                       E-mail: eeke.ergkentroxania@gmail.com


Στο Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, απευθύνθηκαν οφειλέτες - σύζυγοι ,         
 ο ένας εκ των οποίων  άνεργος  και  ο δεύτερος  εποχικά  απασχολούμενος,                          με ανήλικο τέκνο,   με 4 δάνεια σε 2 τράπεζες   και                                  συνολική οφειλή που ανέρχεται   στο ποσό των   153.525,00   ευρώ.

Οι οφειλέτες, με τη συνδρομή των Νομικών Συμβούλων του Παραρτήματος, δυνάμει της με αριθμό 92/6-2-2014 προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδικείου Χανίων, πέτυχαν την προσωρινή υπαγωγή τους στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε, την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος τους και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους και τέλος,  έως την επανασυζήτηση της προσωρινής διαταγής, ορίζεται η μηνιαία καταβολή του ποσού των 332 ευρώ για το σύνολο των οφειλών τους και προς τις 2 τράπεζες έναντι του ποσού των 820 που ήταν η μηνιαία δόση τους και για τα 4 δανειακά προϊόντα.

Επιτρέπει στους οφειλέτες -χωρίς να τους υποχρεώνει - να μην καταβάλλουν  τρεις μηνιαίες δόσεις το χρόνο, κατά τους μήνες εντός των οποίων εορτάζονται το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και το μήνα Αύγουστο που κατά παράδοση αποτελεί μήνας διακοπών.

Καλούμε τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία του Τοπικού Παραρτήματος Χανίων   καθημερινά
από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός ΤΕΤΑΡΤΗΣ  ώρες 10.30 - 13.00 και Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 18.30 - 21.00 ή
 να επικοινωνήσουν μαζί μας:
Δ/νση: ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 68,  731 00 ΧΑΝΙΑ
Τηλ. : 2821086245  Φαξ : 2821086245
                       e-mail: chania.peeke@gmail.com     www.eeke.gr