Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

Συνεχίζουν οι θετικές αποφάσεις για τους οφειλέτες από το Ειρηνοδικείο , ύψους 32.704,43

          Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Χανίων 
Διεύθυνση: Μάρκου Μπότσαρη 68, 73100  Χανιά
Τηλέφωνο: 2821086245 - 2821092429 • Fax: 2821097686 
                                          www: ergkenxanioneeke.blogspot.com
                                       E-mail: eeke.ergkentroxania@gmail.com


Στο Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας , απευθύνθηκε οφειλέτης ,
εργαζόμενος , άνεργος, με ένα  { 1 } δάνειο   με συνολική οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των 32.704,03 ευρώ .

Οι οφειλέτες, με τη συνδρομή των Νομικών Συμβούλων του Παραρτήματος, δυνάμει της με αριθμό 50 / 29-09-2014  προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδικείου ΧΑΝΙΩΝ ,  
πέτυχαν την προσωρινή υπαγωγή τους στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε , την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος τους και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους και τέλος
Την  καταβολή μηδενικών δόσεων  μέχρι τη συζήτηση της υποθέσεως  το έτος 2022 .

Καλούμε τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία του Τοπικού Παραρτήματος Χανίων καθημερινά  από
Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός ΤΕΤΑΡΤΗΣ  ώρες 10.30 - 13.00 και
 Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 18.30 - 21.00  ή
να επικοινωνήσουν μαζί μας:
Δ/νση: ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 68,  731 00 ΧΑΝΙΑ
Τηλ. : 2821086245   Φαξ : 2821086245

                      e-mail: chania.peeke@gmail.com  www.eeke.gr