Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

44,00 ευρώ μηνιαία δόση σε οφειλέτη με απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων για οφειλές σε 8 δάνεια συνολικού ποσού 274.000,00 ευρώ

          Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Χανίων 
Διεύθυνση: Μάρκου Μπότσαρη 68, 73100  Χανιά
Τηλέφωνο: 2821086245 - 2821092429 • Fax: 2821097686 
                                          www: ergkenxanioneeke.blogspot.com
                                       E-mail: eeke.ergkentroxania@gmail.com


Στο Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, απευθύνθηκε οφειλέτης, ιδιωτική υπάλληλος με 8 δάνεια σε 3 τράπεζες και συνολική οφειλή που ανέρχεται στο ποσό  των  274.000,00  ευρώ με  εισόδημα  700,00  ευρώ .

Ο οφειλέτης, με τη συνδρομή των Νομικών Συμβούλων του Παραρτήματος, δυνάμει της με αριθμό 374/24-06-2014 προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδικείου Χανίων,
πέτυχε την προσωρινή υπαγωγή του στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε, την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος του και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του και τέλος,  την καταβολή του ποσού των 44 ευρώ συνολικά και για τα τρία δάνεια  μέχρι την επανασυζήτηση της υπόθεσης.

Επιτρέπει, χωρίς να τον υποχρεώνει, να μην καταβάλλει τρεις μηνιαίες δόσεις το χρόνο, κατά τους μήνες εντός των οποίων εορτάζονται το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και το μήνα Αύγουστο που κατά παράδοση αποτελεί μήνας διακοπών.

Καλούμε τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία του Τοπικού Παραρτήματος Χανίων καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός ΤΕΤΑΡΤΗΣ  ώρες 10.30 - 13.00
και Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 18.30 - 21.00  ή
 να επικοινωνήσουν μαζί μας:
Δ/νση: ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 68,  731 00 ΧΑΝΙΑ
Τηλ. : 2821086245
Φαξ : 2821086245