Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Το Ειρηνοδικείο Χανίων συνεχίζει να δίνει πνοή αισιοδοξίας στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Χανίων 
Διεύθυνση: Μάρκου Μπότσαρη 68, 73100  Χανιά
Τηλέφωνο: 2821086245 - 2821092429 • Fax: 2821097686 
                                          www: ergkenxanioneeke.blogspot.com
                                       E-mail: eeke.ergkentroxania@gmail.com 

Στο Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, απευθύνθηκε οφειλέτης, με περισσότερα τους ενός δανειακά προϊόντα και με οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των 234.000,00 ευρώ.

Ο οφειλέτης, με τη συνδρομή των Νομικών Συμβούλων του Παραρτήματος, δυνάμει του από  11-4-2014 πρακτικού του Ειρηνοδικείου Χανίων, πέτυχε:

1. Την προσωρινή υπαγωγή τους στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε.
2. Αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος τους και διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους.
3. Απαγόρευση παρακράτησης οποιουδήποτε ποσού από τη σύνταξή του
4. Καταβολή του ποσού των 400 ευρώ μηνιαίως για μία τετραετία, συμμέτρως προς τις πιστώτριες τράπεζες.
5. Για τη διάσωση δε, της κύριας κατοικίας τουδίδεται τετραετής περίοδος χάριτος, με την παρέλευση της οποίας καλείται να καταβάλλει το ποσό των 400 ευρώ μηνιαίως, συμμέτρως προς τις πιστώτριες τράπεζες.

Καλούμε τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία του Τοπικού Παραρτήματος Χανίων καθημερινά
από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός ΤΕΤΑΡΤΗΣ  ώρες 10.30 - 13.00 και
Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 18.30 - 21.00 ή να επικοινωνήσουν μαζί μας:
Δ/νση: ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 68,  731 00 ΧΑΝΙΑ
Τηλ. : 2821086245    Φαξ : 2821086245